FANDOM


Typ navbox Edit

Typ navigbox Edit

Znaczenia słów Edit

  • Navbox - Navbox, który można zwijać (tylko nie na tej wikii), jednak nie ma spisów. Ma tzw. v-d-e.
  • Navigbox - Navbox, którego nie można zwijać, jednak ma wpisy i v-d-e.